Ježko Separko PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Ježko Separko
Základná škola Jedľové Kostoľany
Základná škola v Bojniciach
Celý článokZákladná škola s materskou školou

na Dostojevského ulici v Poprade


Dňa 28.októbra 2010 v rámci environmentálnej výchovy, sme navštívili Základnú školu s materskou školou na Dostojevského ulici v Poprade.

Navštívili sme dve triedy 2.A. a 1.B. Prostredníctvom rozprávky o ježkovi Separkovi, sme sa snažili hravou formou vysvetliť deťom pojmy ako recyklácia a separácia odpadu. Hlavným cieľom bolo vysvetliť dôležitosť separovania (triedenia) komunálneho odpadu. Vysvetliť možnosť ako lepšie využívať prijateľnejšie spôsoby, medzi ktoré patrí znovu používanie a recyklácia.

V snahe zamedziť vzniku komunálneho odpadu sme vysvetlili aké dôležité je vstúpiť do svedomia a zmeniť svoj postoj k danej problematike už v detskom veku. Vysvetlili sme aké dôležité je šetrenie výrobkami /hračkami/, rozumné nakupovanie, minimalizácia odpadkov, ich separácia a znovu využitie. Deti sa aktívne zapájali do diskusie, neraz nám otázka či odpoveď vyčarovala úsmev na tvári.

Naučili sme deti správne rozoznávať a triediť odpad názornou ukážkou pre povinné komodity ako je papier, sklo, plasty a kovy.Na záver sme poprosili deti, aby nám nakreslili obrázky z danou témou a my sme im na oplátku dali malý darček v podobe nálepiek a pier.


alt    alt

alt    alt