POH SR 2011-2015 PDF Tlačiť E-mail
Vláda Slovenskej republiky na 87. schôdze schválila Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015.

Zdroj: www.rokovania.sk