Opotrebované pneumatiky - Zber pneumatiky PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Opotrebované pneumatiky
Zloženie pneumatiky
Ako sa zbaviť pneumatiky
Zber pneumatiky
Spracovanie pneumatik
Celý článok

     Ako prebieha odber pneumatík spoločnosťou V.O.D.S.?

     Odber opotrebovaných pneumatík je realizovaný na základe zmluvného vzťahu medzi držiteľom odpadu a spoločnosťou, ktorý v prípade potreby pristúpi k objednaniu si odberu opotrebovaných pneumatík, keď na dohodnutom objednávkovom formulári uvedie odhadované množstvo opotrebovaných pneumatík, miesto odberu a lehotu v akej predmetný odber požaduje vykonať.

     Pravidlá pre mestá a obce sú rovnaké ako pre ktorúkoľvek inú prevádzku zabezpečujúcu zhromažďovanie tohto druhu odpadu, t.j. je to spoplatnená služba.

     Spoločnosť V.O.D.S. realizuje odber opotrebovaných pneumatík z celého územia Slovenskej republiky v dvoch odberových lehotách a to,, do 21 a do 15 pracovných dní, pričom vyžadujú pneumatiky zhromaždené na jednom mieste v minimálnom objeme jednej tony neznečistené drevom, zeminou, či inými druhmi odpadu.

     Zberné nádoby nie sú potrebné, pneumatiky si spoločnosť naloží mechanickou rukou na nákladné autá. Po vykonaní zberu sa pneumatiky prevážajú do dvoch závodov v Kechneci a Beluši.