Separovanie v Dánsku - Zberný dvor PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Separovanie v Dánsku
Zberný dvor
Kompostáreň
Označovanie oblaov
Celý článok

Zberný dvor sme za pomoci domácich našli veľmi rýchlo.

 


Obr.4 Pohľad na zberný dvor zo vstupnej brány
Obr.5 Pohľad na zberný dvor z hornej časti

     Zberný dvor je upravený, každý kontajner má svoje miesto a označenie. Poďme sa na to pozrieť ako to funguje v zbernom dvore z blízka. Odber komodít je bezodplatný. Občania dovezú na zberný dvor odpad v aute alebo na prívesnom vozíku.

Obr.6 Dovoz odpadu na aute, alebo prívesnom vozíku

     Každý občan dovezie na vozíku odpad, ktorý je už roztriedený. Postupne prechádza okolo zberných nádob, alebo vyznačených miest do ktorých umiestňuje príslušné komodity.Obr.7 Občania postupne prechádzajú od kontajnera ku kontajneru
Obr. 8 Miesto určené pre opotrebované pneumatiky
Obr. 9 Kontajner pre chladničky a mrazničky
 Obr. 10 Kontajner pre nábytok
Obr. 11 Špeciálne zberné nádoby pre vyradené akumulátory
Obr. 12 Zberné koše pre vyradený textil
Obr. 13 Zberné koše s vyradenými televízormi, pripravené na odvoz k spracovateľom
Obr. 14 Zberné koše pre vyradené elektrospotrebiče


Zaujal nás aj samostatný kontajner na vyradené CD a DVD nosiče.Obr. 15 Špeciálne zberné nádoby pre vyradené žiarivky a výbojky
Obr. 16 Špeciálna zberná nádoba na vyradené CD a DVD nosiče


     Postupne ako sme prechádzali po zbernom dvore sme sa dostali až ku kompostárni, ktorá je súčasťou zberného dvora.