Označovanie výrobkov a obalov - Označovanie nebezpečného odpadu PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Označovanie výrobkov a obalov
Označovanie obalov v SR
Značky na označovanie obalov
Označovanie nebezpečného odpadu
Celý článok

Na komoditách, ktoré patria medzi nebezpečný  odpad sa nachádzajú tieto informačné značky, ktoré informujú o tom, že výrobok, ktorý sa stáva odpadom, nepatrí do zbernej nádoby. Stretávame sa s rozličným označením. Ako vidíme na obrázku, informačná značka môže mať biely, alebo čierny podklad.     Ďalej sa na výrobkoch nachádzajú zákazové, výstražné a príkazové značky. Príklady umiestnenia informačných značiek nájdete v časti Ako separovať, kde sú značky zobrazené na jednotlivých komoditách. Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom.

Zákaz vstupu a používania deťom.
Nebezpečenstvo výbuchu.
Nebezpečenstvo poleptania.Príkazová značka na ochranu zraku.

http://www.zelenybod.sk
http://www.zdravickotn.sk
Vyhláška č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
Zákon č.469/2002 Z. z. o environmentálno označovaní výrobkov
http://www.bezpecnostne-znacky.sk