Objemný odpad PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Objemný odpad
Metodický postup separácie
Celý článok
    
     Veľkoobjemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci – veď to vyplýva aj z názvu. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob, prípade domovej výstavby (obr.1a) a do zberných nádob 1100 l v bytovej výstavby (obr.1b).


                          


Obr.1a Posteľ pri 120 l zbernej nádobe             Obr.1b Kreslo pri 1100l zbernej nádobe


Na obr.2a – 2g si uvedie niekoľko vecí, ktoré patria do veľkoobjemového odpadu.

                       


Obr.2a Nábytok                                                                          Obr.2b Okná                           


Obr.2c Kreslá                                                                            Obr.2d Dvere                    


Obr.2e WC                                                                             Obr.2f Radiátory

Obr.2g Stoličky