Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - Potravinový reťazec PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Potravinový reťazec
Metodický postup separácie
Celý článok


Obr.9 Príklad potravinového reťazca


     Cieľom Európskej komisie je zredukovanie nepriaznivého vplyvu tejto toxickej látky na zdravie ľudí a životné prostredie.
     Stratégia o využívaní ortuti predkladá 20 krokov, ktorých cieľom je zníženie emisií ortuti a zníženie jej hodnôt v ľudskom organizme a v životnom prostredí.
     Schválené opatrenia zahŕňajú napríklad:
- zavedenie úplného zákazu vývozu ortuti do roku 2010 (EÚ je v súčasnosti jej najväčším svetovým vývozcom),
- obmedzenie jej používania v meracích a kontrolných prístrojoch, vrátane teplomerov,
- nahrádzanie jej využitia vo všetkých prípadoch, kde existujú vhodné alternatívy.

     Experti a lekári sa zhodujú na tom, že ortuť je toxická látka, ktorá negatívne ovplyvňuje ľudské zdravie, čo sa prejavuje najmä poškodzovaním mozgu a pľúc.
     Keďže ortuť pôsobí dlhodobo a v prostredí sa môže zmeniť na metylortuť - najtoxickejšiu formu, ktorá ľahko preniká placentovou a hematoencefalitickou bariérou a môže poškodiť vyvíjajúci sa mozog. Preto je zvlášť nebezpečné jej pôsobenie na tehotné ženy a malé deti.
     Medzi ďalšie výrobky, ktoré používajú obyvatelia a v ktorých sa nachádza ortuť patria teplomery telesnej teploty, ktoré veľmi dobre poznáte a patria do jedného s opatrení, ktoré schválila Európska komisia. Ďalej sú to vysokotlakové a nízkotlakové výbojky, ktoré obsahujú ortuť a meracie prístroje s obsahom ortuti, s ktorými sa väčšina obyvateľov nestretáva.